Conference materials

 

 

Conference 2014

Międzynarodowa konferencja "Turystyka wiejska bez granic" - Kielce 11 kwietnia 2014

I sesja plenarna - w formie dyskusji na temat: Turystyka wiejska w UE - próba oceny dekady

II sesja plenarna:

Elisabeth Loock, Krajowy Urząd ds. Rolnictwa, Instytut Ekonomiki i Struktury Agrarnej, Bawaria - Niemcy - Spektakularność działań marketingowo - promocyjnych dla poprawy wizerunku agroturystyki
 
Emilia Dunal, Dyrektor Dapartamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - Agroturystyka - współpraca w sieci

Joanna Gierulska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Środki Wspólnej Polityki Rolnej dla rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Katarzyna Panfil, Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -Turystyka na obszarach wiejskich w UE - Projekty współpracy międzynarodowej

Natalia Soleiko, Zastępca Przewodniczącego Rady Obwodu Winnickiego, Ukraina - Agroturystyka szansą rozwoju Obwodu Winnickiego

III sesja plenarna:

Adriano Ciani, Uniwersytet w Perugii, Włochy -Wykorzystanie zrównoważonego zarządzania do promocji regionu na rzecz wsparcia innowacyjnej turystyki na obszarach wiejskich i agroturystyki

Asante Ziemele, Prezes stowarzyszenia turystyki wiejskiej "Wakacje na wsi", Łotwa - Zaangażowanie małych producentów w turystyce wiejskiej

Wojciech Fedyk, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Katedra Turystyki - Certyfikacja produktów turystycznych na terenach wiejskich z wykorzystaniem funduszy unijnych  na przykładzie działań LGD Ślężanie

Iwona Majewska, Zastępca Dyrektora Biura, Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna - Rozwój turystyki na obszarach wiejskich w świetle prognozowanych trendów konsumenckich

Małgorzata Wilk -Grzywna, Dyrektor Biura, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego  - Spójne zarządzanie i promocja tras rowerowych Polski Wschodniej

Ryszard Wilczyński, Wojewoda opolski -  Sieć Najciekawszych Wsi jako markowy produkt turystyczny, tworzenie sieci w Polsce

 

Workshops:  2014

BLOK WARSZTATOWO - DYSKUSYJNY

Odnawialne źródła energi w agroturystyce - dr Alina Kowalczyk-Juśko, ekspert FDPA, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Pięknie i swojsko – czyli o estetyce w gospodarstwach agroturystycznych -  Maria  Idziak, współtwórca wiosek tematycznych, ekspert niezależny

Małe przetwórstwo szansą rozwoju turystyki w gminie - Rafał Serafin, Prezes Zarządu FPDS oraz Renata Bukowska, Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów

Dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turysrtycznej "Turystyka zrównoważona kluczem do sukcesu usług agroturystycznych"

Oferta skrojona na miarę skandynawskiego turysty - Małgorzata Hudyma, Dyrektor POIT  w Sztokholmie

Wypoczynek turysty świadomego ekologicznie – a turystyka wiejska - Anula Galewska, niezależny ekspert, doradza małym i średnim firmom z branży turystycznej w zakresie zrównoważonego rozwoju .

Ekocertyfikaty i ich rola w wzmacnianiu  atrakcyjności ofert agroturystycznych - Patrycja Manthey , współpracownik Instytutu na Rzecz Ekorozwoju

Podnoszenie poziomu jakości ekologicznej ofert agroturystycznych w Polsce - Jolanta Kamieniecka,  Niezależny Ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Wdrożenie i promocja  sytemu kategoryzacji  Wiejskiej Bazy Noclegowej - Wiesław Czerniec, prezes Zarządu Polskiej  Federacji Turystyki Wiejskiej "GG"

Podejście biznesowe do turystyki wiejskiej - Jacek Zdrojewski, niezależny ekspert, Firma TREK Doradztwo i Szkolenia

 

 

 


 

Conference 2013

International conference "Tourism infrastructure as way to enrich the offer of rural areas"
will held on 5th April 2013 in the Conference Center of Kielce Trade Fairs, ul. Zakladowa 1

 


Conference 2012

 International conference "Perspectives of Rural Tourism development in Europe"
was held on 20 April 2012 in the Conference Center of Kielce Trade Fairs, ul. Zakladowa 1

The register of the presentations from the Conference  "Perspectives of Rural Tourism development in Europe"

 

 


Conference 2011

International Conference "Rural tourism product – experience and challenges "
was held 15-16th April 2011 on the premises of Kielce Trade Fairs

The register of the presentations from the Conference
The International Conference "Rural tourist product – experiences and challenges"
•    BAZARNIK JACEK – “Internet communication – creating a new value”
•    CSIZMADIA LÁSZLÓ - "The multiplicator role of the rural and agrotourism in the regional development"
•    CZERNIEC WIESŁAW - "Implementation of the www.agroturystyka.pl system experiences”
•    DZIASEK ELŻBIETA - "Cooperation for rural tourist product”
•    KACHNIEWSKA MAGDALENA - "Strategy of shaping the quality of the rural tourism offer”
•    MAJEWSKI JANUSZ - "The second rural tourism generation. Challenges ahead”
•    MAJEWSKI JANUSZ – “Creating a rural tourist product brand”
•    NALAZEK MIROSŁAW - "The Polish tourist information system role in the agrotourism promotion"
•    NIEDZIEJKO ELŻBIETA - "Cooperation in the area of financing, promotion and rural tourist product sale by way of example of the promotional campaign „Suwalszczyzna’s land as a fairy tale”
•    PACEK PAWEŁ - "Support in the area of tourist services, sport and recreation”
•    SREBRO BOŻENA – „The Małopolska’s country herbs scented”  
•    STRZEMBICKI LESZEK - "Rural tourism promotion in Poland. Experiences and challenges”  
•    TATARA JADWIGA - "Rural tourism products of the lubelski region”
•    TATARA JADWIGA - "Cooperation in the area of creating rural tourist products”
•    WALAS BARTŁOMIEJ – “Agrotourism, rural tourism, lodgings…Which direction?”  
•    WILK-GRZYWNA MAŁGORZATA – “Rural tourist product icons”
•    WILK-GRZYWNA MAŁGORZATA – “Coherence marketing activities as a condition of creating quality tourist products”
•    WYRWICZ ELŻBIETA – “Rural tourism and agrotoursim development. Experiences of the XX century”

Workshops:
•    GAŁEK OLGA - "Local product promotion”
•    KAMIŃSKI RYSZARD  - "Creating a local brand”
•    KAWALEK INGA - "Cooperation – networking in the area of local products and tourism”  
•    LEŚNIAK LESZEK – “Agrotourism – LGD role with taking the opportunities created by PROW 2007-2013”
•    MOLSKI CEZARY - "Innovativeness and operating programmes 2007-2013 – innovativeness in tourism”
 

 


Conference 2010

International Conferencewas “Rural Tourism on Its Way to Commercialisation” held 9-10th April 2010 in the Conference Hall of Kielce Trade Fairs (Targi Kielce).

The register of the presentations from the Conference

 

Essentials

Organisers