Konferencja Agrotravel 2009

Międzynarodowa Konferencja „Perspektywy rozwoju i promocji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce” odbyła się w Centrum Konferencyjnym Tragów Kielce w dniach 17-18 kwietnia 2009 roku. Celem konferencji było pokazanie potencjału turystycznego obszarów wiejskich, stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce, przedstawienie Rozwoju turystyki wiejskiej w województwie świętokrzyskim oraz roli Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” w rozwoju agroturystyki, analiza szans i barier rozwoju tego typu działalności, przedstawienie roli dziedzictwa kulinarnego i rynku żywności naturalnej i tradycyjnej w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, wymiana poglądów i doświadczeń oraz dyskusja o perspektywach rozwoju gospodarstw agroturystycznych z ekspertami podczas warsztatów.

Fot. Grzegorz Grzywna

Niezbędnik

Organizatorzy