Konferencja Agrotravel 2010

Międzynarodowa konferencja pn. „Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji” odbyła się w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce w dniach 9-10 kwietnia 2010 roku. Celem konferencji było dostosowanie oferty turystyki wiejskiej do wymogów gospodarki rynkowej. Ideą konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć teoretycznych, metodologicznych i praktycznych z zakresu komercjalizacji turystyki wiejskiej.

Fot. Michał Maciążek, Grzegorz Szczęsny

Niezbędnik

Organizatorzy