Konkursy 2009

•    Konkursy 2009

Podczas I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL zostały przeprowadzone 2 konkursy dla wystawców:

1. Konkurs na najciekawsze stoisko I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
W Konkursie na stoisko zwyciężyły:
I miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
II miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
III miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Komisja przyznała również wyróżnienia Urzędom Marszałkowskim Województw Małopolskiego i Mazowieckiego oraz debiutującej na targach turystycznych Lokalnej Grupie Działania „Białe Ługi”.
Oceniono stoiska wszystkich wystawców targów Agrotravel w liczbie czterdziestu siedmiu. Komisja zwróciła uwagę na ogólnie wysoki poziom stoisk, pozytywnie odnotowując fakt, że bardzo ciekawe i atrakcyjne stoiska zaprezentowały Lokalne Grupy Działania, z których wiele po raz pierwszy brało udział w imprezie targowej. Uwagę Komisji zwróciło także zaangażowanie i świetne przygotowanie osób udzielających na stoiskach informacji oraz wysoki poziom wydawanych lokalnie materiałów informacyjnych. Prezentowane na stoiskach lokalne tradycje wyroby spożywcze, rzemiosło i atrakcje turystyczne sprawiły, że wizyta na targach dostarczyła zwiedzającym niezapomnianych wrażeń. Fakt ten docenił również Prezes Zarządu Targów Kielce, Andrzej Mochoń, wyrażając nadzieję, że impreza ta na stałe wpisze się w kalendarz targów.
 
2. Konkurs na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny prezentowany podczas I Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
Do Konkursu na najbardziej innowacyjny produkt turystyczny zgłoszono 14 propozycji z całej Polski. Komisja oceniała nie tylko nowatorski pomysł, jakość i atrakcyjność produktów turystycznych, ale także ich przygotowanie do sprzedaży - szczególnie premiowano te, które kupić może zarówno indywidualny turysta jak i biuro podróży.
Wyboru zwycięskich produktów dokonano według specjalnie opracowanego na potrzeby targów Agrotravel systemu przyznawania punktów, który miał na celu możliwie maksymalne zobiektywizowanie werdyktu. Mimo jednoznacznych wyników wyłonienie zwycięzców dostarczyło Komisji wielu emocji – różnice między najlepszymi produktami były bardzo niewielkie, a tuż za podium uplasowały się oferty równie atrakcyjne. Szalę na korzyść zwycięzców przechyliło dostosowanie sposobu promocji i dystrybucji do potrzeb rynku.
I miejsce i nagrodę 3000 zł na cele promocyjne otrzymało Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego za Krainę Rumianku w Hołownie i Wioskę Dyniową w Zgliszczu połączone wspólną nazwą „Edukacja regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie”.
Produkt jest doskonałym przykładem na to, jak specyfika lokalnej produkcji rolniczej może kształtować unikatowość i autentyczność oferty agroturystycznej. W przypadku Krainy Rumianku powodem poszukiwania nowych źródeł dochodu był spadek cen skupu rumianku, uprawianego tu tradycyjnie na skalę przemysłową. Mieszkańcy odkryli, że uczynienie z uprawy rumianku rdzenia produktu turystycznego rozwiązuje kilka problemów jednocześnie: tworzy kanały sprzedaży detalicznej, bardziej opłacalnej niż hurtowa, dostarcza społeczności dodatkowych dochodów poprzez zwiększenie ruchu turystycznego, zwiększa zainteresowanie rumiankiem i wyrobami z niego, a także ułatwia ocalić od zapomnienia lokalne tradycje i obrzędy. Oferta dla turystów obejmuje udział w warsztatach rękodzielniczych i pokazach. Komisja wydając werdykt wyraziła nadzieję, że wygrana w konkursie pomoże zrealizować postawione sobie przez Stowarzyszenie cele.
Więcej informacji o produkcie: http://www.edureg.com.pl
II miejsce i nagrodę 1500 zł na cele promocyjne zdobyło Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” za produkt „Kraina Legend Świętokrzyskich” – strategiczną grę terenową opartą o świętokrzyskie tradycje i legendy.
Uczestnicy podczas plenerowej wyprawy spotykają postaci z podań i legend, które pomagają im lub przeszkadzają w osiągnięciu celu. Zabawa odbywa się w malowniczych plenerach świętokrzyskich gór, dostarczając turystom nie tylko intelektualnych, ale i estetycznych wrażeń. Scenariusze gier, stale rozbudowywane i wzbogacane, konsultowane były z wybitnymi etnografami. Stowarzyszenie rozpoczęło także budowę Osady Średniowiecznej w Hucie Szklanej, która umożliwi znaczne wzbogacenie oferty i prowadzenie działalności niezależnie od aury. Komisja konkursowa doceniła zarówno świeżość i oryginalność pomysłu, jak i zaangażowanie i kreatywność realizujących go osób.
Więcej informacji o produkcie: http://wokollysejgory.pl
III miejsce i nagrodę 500 zł na cele promocyjne zajęło Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” za produkt „Krzemienny Krąg na Szlaku Żółwia i Dinozaura”.
Produkt ten obrazuje, jak imponujące wyniki ekonomiczno-społeczne może dać współpraca wszystkich lokalnych podmiotów turystycznych i miejscowej społeczności. Na Szlaku zaprezentowano obiekty prezentujące historię okolicy od „początku świata” (atrakcje geologiczne), poprzez czasy prehistoryczne (ślady dinozaurów), początki cywilizacji (neolityczna kopalnia krzemienia) aż po czasy najnowsze (trasa tematyczna prowadząca śladami Witolda Gombrowicza, Żywe Muzeum Porcelany „AS” w Ćmielowie). Na Komisji konkursowej ogromne wrażenie zrobił poziom profesjonalizacji produktu, a także poziom odpowiedzialności społecznej Stowarzyszenia, które nie ustaje w wysiłkach, aby z komercyjnego sukcesu Bałtowa korzystało jak najwięcej mieszkańców okolicy, angażowanych w nowe przedsięwzięcia gospodarcze.
Więcej informacji o produkcie: http://www.baltow.info
Tuż za podium uplasowały się produkty „Anielskie smaki – diabelskie atrakcje” i „Śladem Pocztyliona” Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu, Folwark Konny „Białe Ługi” i Zintegrowane Obszary Agroturystyczne Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”, a także Ścieżka Rowerowa „Garncarski Szlak” który zgłosiła Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czarnej. Wysoka atrakcyjność pozostałych produktów spowodowała, że Komisja postanowiła nie przyznawać wyróżnień, podkreślając tym samym fakt, że zasługiwałyby na nie wszystkie zgłoszone propozycje.

Po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń członkowie Komisji z zadowoleniem doszli do zgodnego wniosku, że poziom tworzonej przez polską wieś oferty turystycznej stale wzrasta, a wybór najlepszej spośród wielu świetnych propozycji wypoczynku nastręcza coraz większych trudności. Pracę przy ocenie zgłoszeń Komisja podsumowała nieoficjalnie: „miód na serce”.

Pozostaje mieć nadzieję, że zarówno nagrodzone jak i pozostałe zgłoszone do Konkursu produkty turystyczne nadal odnosić będą społeczne i komercyjne sukcesy.
 
Komisja Konkursowa
Komisja obu konkursów obradowała w składzie:

  • Przewodniczący Komisji – Jan Wysokiński – redaktor naczelny pisma Rynek Podróży, wykładowca akademicki i ekspert z zakresu produktu turystycznego
  • Sekretarz Komisji, Małgorzata Wyrwicz, ekspert ds. agroturystyki
  • Olga Piekarzewska – Ministerstwo Sportu i Turystyki
  • Agnieszka Cegiełka–Bielińska – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • Joanna Kupis – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego
  • Sebastian Niewiadomski – Polska Organizacja Turystyczna
  • Jarosław Lichacy – Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”
  • Anna Mandziuk – Regionalna Organizacja Turystyczna Świętokrzyskie


Alfabetyczna lista zgłoszonych do Konkursu produktów turystycznych:

1.   Anielskie smaki – diabelskie atrakcje” i „Śladem Pocztyliona”   - Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu

2. Edukacja Regionalna. Dziedzictwo kulturowe w regionie.   - Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Mieszkańców Polesia Lubelskiego
3.   Folwark Konny „Białe Ługi”  -  Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

4.    Gospodarstwo Agroturystyczne "Kotliny"   - Gospodarstwo Agroturystyczne "Kotliny"

5.    Gospodarstwo Agroturystyczne "U Donaty" -   Gospodarstwo Agroturystyczne "U Donaty"

6.    Jabłkowy Raj  -  Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

7.    Kraina Legend Świętokrzyskich   - Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”

8.    Krzemienny Krąg na Szlaku Żółwia i Dinozaura  -  Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”

9.    Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce  -  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

10.    Szlak Wokół Słońca  -  Buska Lokalna Grupa Działania „Słoneczny Lider”

11.    Ścieżka Rowerowa „Garncarski Szlak”  -  Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA (GOK w Czarnej)

12.    Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA (GOK w Czarnej)  -  Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie

13.    Zielona Szkoła z Jabłkiem  - Stowarzyszenie „Sandomierski Szlak Jabłkowy”

14.    Zintegrowane Obszary Agroturystyczne  -  Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”

Niezbędnik

Organizatorzy