Konkursy 2018

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH

DLA WYSTAWCÓW AGROTRAVEL 2018

 
 
– czekają atrakcyjne nagrody!
 
 

Podczas X Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL & Active Life wystawcy będą mogli wziąć udział w konkursie na najciekawsze stoisko targowe.

 

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych ekspozycji targowych wraz z prezentowaną ofertą będzie brała pod uwagę następujące elementy:
1. ogólne wrażenie stoiska;
2. oryginalność zabudowy stoiska;
3. estetykę i porządek na stoisku;
4. uprzejmość  i kompetencje osób obsługujących stoisko;
5. atrakcyjność oferty turystyki wiejskiej i aktywnej prezentowanej na stoisku;
6. wykorzystanie tradycji, kultury, zwyczajów i obrzędów życia na wsi, rękodzieła i rzemiosła oraz lokalnych i regionalnych produktów kulinarnych w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich;
7. formę  prezentacji lokalnych inicjatyw jako czynnika rozwoju produktów turystyki wiejskiej i aktywnej oraz ich wpływ na rozwój obszarów wiejskich i poprawę jakości życia mieszkańców wsi;
8. dodatkowe atrakcje na stoisku.
Warunkiem udziału w konkursie na najciekawsze stoisko jest przesłanie wypełnionego oświadczenia o akceptacji warunków konkursu, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu. Wypełnione oświadczenie należy  przesłać na adres: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2/32, 25-033 Kielce w terminie do 4 kwietnia 2018 r. z dopiskiem Konkurs AGROTRAVEL (decyduje data stempla pocztowego).
Oficjalne ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 20.00 podczas Gali wręczenia nagród laureatom konkursów AGROTRAVEL&Active Life 2018 - sala konferencyjna BEST WESTERN Grand Hotel w Kielcach (wstęp za zaproszeniami)
 
 

Niezbędnik

Organizatorzy