Materiały z Konferencji

Materiały 2016 

Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki, Kielce, 7 - 8 kwietnia 2016 

Agroturystyka polonijna
Moderowanie: Ambasador ad personam dr Witold Rybczyński – Prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Turystyki
Uczestnicy debaty:
Andrzej Janeczko – Prezes Stowarzyszenia „Dom Polski” w Hiszpanii
Maria Waesterlund - Kluvetasch – Prezes Skandynawskiego Towarzystwa Polonijnego
Margaretha Rudomino-Dusiacka – Prezes Szwedzkiego Klubu Polonijnego „Dialog”
Andrzej Kempa – Prezes Stowarzyszenia „Światowe Igrzyska Polonijne Polonia-Austria”
                                    Redaktor naczelny „Polonia Sport”
Honorata Pierwola – Prezydent Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskich Biur Podróży
Tadeusz Adam Pilat – Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych
dr Jan Paweł Piotrowski – Szkoła Wyższa ALMAMER, Redaktor naczelny „TurBiznes”
dr Zygmunt Jańczyk – Szkoła Wyższa ALMAMER
Aneta Mazurek – Członek Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ”Gospodarstwa Gościnne”                                                                                                                                           Andrzej Mikołajewicz – Członek Zarządu Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej ”Gospodarstwa Gościnne” 

Partnerstwo i współpraca w aspekcie rozwoju produktów sieciowych
Tworzenie i rozwój partnerskich produktów sieciowych na obszarach wiejskich. Zarządzanie sieciowymi produktami turystycznymi.


Możliwość finansowania produktów turystycznych z funduszy Unii Europejskiej – podejście kompleksowe
dr Wacław Idziak – ekspert  ds. rozwoju obszarów wiejskich


Nowe (roz)wiązanie: sieć, klaster, konstelacja.
Agnieszka Kowalkowska – Dyrektor Kujawsko - Pomorskiej Organizacji Turystycznej

Funkcje i zadania organizacji turystycznych (DMO) w zarządzaniu turystyką – studium przypadku z zagranicy – „Tyrolskie związki turystyczne: zarządzanie turystyką w górskim makroregionie o dużym natężeniu funkcji turystycznej”
dr Piotr Zmyślony –Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Partnerstwo i współpraca w aspekcie komunikacji marketingowej
Skuteczna komunikacja marketingowa sieciowych produktów turystycznych w aspekcie wykorzystywanych kanałów i narzędzi. Jak tworzyć kampanię promocyjną we współpracy z partnerami?


Nowy nabywca, nowy marketing… stara turystyka. Jak nowe media zmieniły filozofię myślenia o marketingu.
dr hab. Magdalena Kachniewska, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie


Dobre praktyki profesjonalnie prowadzonych kampanii produktów sieciowych we współpracy partnerskiej.
Hubert Gonera – Dyrektor zarządzający Firmy Landbrand


Bałtów – od prehistorii do nowoczesności. Modele zarządzania i promocji produktów w praktyce.
dr Andrzej Boczarowski – Stowarzyszenie Delta w Ostrowcu Świętokrzyskim, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  

Panel dyskusyjny:  Miejsce turystyki  wiejskiej  w nowoczesnej gospodarce 

Moderowanie: dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uczestnicy panelu:

dr hab. Piotr Nowak - Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pan Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pani Joanna Jędrzejewska-Debortoli – Dyrektor Departamentu Turystyki w  Ministerstwie Sportu i Turystyki

Pan Wiesław Czerniec - Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”

 

Dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej, Kielce, 8 kwietnia 2016

Turystyka kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek. Szanse i wyzwania w tworzeniu oferty turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich.

Jak zagwarantować prawdziwy smak?
Hubert Gonera - Dyrektor Zarządzający Firmy Landbrand


Jak stworzyć oryginalny smak wsi i zaprosić turystów, żeby go poznali?
Joanna Nowacka - Folwark Wąsowo


Jak otworzyć lokalną restaurację i kuchnię usługową, która podzieli się z turystami smakiem regionu?
Dorota Sawa - LGD Krasnystaw PLUS


Spotkania z kulinariami jako motyw podróży kulturowej na wieś – jakie elementy powinna zawierać oferta,  w której kulinaria odgrywają przewodnią rolę, co ich organizatorzy powinni zapewnić i czego oczekują turyści.  
dr hab. Karolina Buczkowska Gołąbek - Zakład Kulturowych Podstaw Turystyki, Wydział Turystyki i  Rekreacji AWF w Poznaniu

Od krewetek do jaj winniczka – historia tworzenia się smaku miejsca na przykładzie restauracji „Destylarnia” w Pałacu Mierzęcin.
Dawid Łagowski - Chef  kuchni Pałacu Mierzęcin

  

Blok warsztatowo-dyskusyjny, Kielce, 9 kwietnia 2016

 Przez innowacyjność do wyższej jakości produktów (programów) turystyki wiejskiej.
Jarosław Bomba - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
Klaudiusz Markiewski - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie
Leszek Leśniak - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Krakowie

Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na małą skalę.
Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu
Barbara Sałata - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu
Andrzej Śliwa - Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
dr Wacław Idziak - ekspert w zakresie programów i projektów dot. rozwoju regionalnego i lokalnego
Artur Kowalczyk - Prezes Zarządu Bluehill Sp. z o.o

Social media w turystyce wiejskiej – obsługa klienta czy marketing?
Magdalena Ragus - Polska Organizacja Turystyczna

Bilet turystyczny - platforma internetowa Xircom rozwiązaniem dla ruchu turystycznego.
Magdalena Mroczek – dyrektor Xircom Sp. z o.o.
 


 

Materiały 2015

 

Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki - Kielce 9-10 kwietnia 2015

Moderowanie: dr hab. Wioletta Kamińska, prof. UJK - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

 I Sesja plenarna
Zmiany w agroturystyce i turystyce na obszarach wiejskich na przełomie XX i XXI wieku

Agroturystyka jako forma aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarstw rolnych (na przykładzie PROW 2007-2013)
dr hab. Roman Rudnicki, prof. UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Analiza i ocena wykorzystania środków pieniężnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, w latach 2007-2013
dr Bożena Grad - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Opinie, preferencje, zachowania i oczekiwania turystyczne mieszkańców miast względem agroturystyki
dr Jan Zawadka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej
Artur Kowalczyk - dyrektor Zarządzający Bluehill Sp. z o.o. 

Analiza wykorzystania mediów społecznościowych jako innowacyjnego sposobu interakcji w gospodarstwach agroturystycznych
dr Henryk Marjak - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

II Sesja plenarna
Innowacyjność w działalności agroturystycznej

Innowacyjność w turystyce wiejskiej na przykładzie gospodarstw agroturystycznych
dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Innowacyjne usługi rekreacyjne jako element produktu agroturystycznego na przykładzie województwa podlaskiego
dr Michał Roman - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Innowacyjność gospodarstw agroturystycznych w regionie świętokrzyskim w latach 2003-2013
dr Ewa Baran- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Platforma promocji i wymiany informacji Via-gustica ("Droga smaku")"  -  promocja turystyczna terenów wiejskich wzdłuż polsko – niemieckiej granicy
dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. WSB - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
dr inż. Julita Markiewicz-Patkowska - Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Dolnośląska Izba Gospodarcza

Turystyka winiarska - koncepcja rozwoju produktu turystycznego w regionie
dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pizło -  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Gospodarstwa opiekuńcze – jako alternatywna ścieżka rozwoju gospodarstw agroturystycznych
dr Ryszard Kamiński - Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

Turystyka wiejska we Francji a agroturystyka i turystyka wiejska w regionie świętokrzyskim - garść porównań
prof. dr hab. Florian Plit - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Turystyka kulinarna na terenach wiejskich sposobem na promocję regionu czy kultywowanie stereotypu? (studium przypadków z rynku niemieckiego)
dr Piotr Geise - SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce


III Sesja plenarna
Turystyka wiejska w Polsce - nowe wyzwania

Ewolucja turystyki na obszarach wiejskich
prof. dr hab. Andrzej Matczak - Uniwersytet Łódzki

Ocena możliwości finansowania rozwoju turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020
dr Ewa Ferensztajn-Galardos - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach PROW 2014-2020
Katarzyna Laskowska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Międzynarodowa Konferencja


Turystyka wiejska i agroturystyka - nowe paradygmaty dla XXI wieku

10 kwietnia 2015 r.
Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA

 

Rola gospodarki turystycznej w Polsce na tle trendów światowych
Tomasz Jędrzejczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

 


Konferencja

ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA SMAKÓW

9 kwietnia 2015 r.
Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sala Konferencyjna OMEGA

 
Materiały z konferencji:
1. Jak Szwajcarsko-Polski program Współpracy zmienia województwo świętokrzyskie
   
Roland Pyhon – dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy przy Amabsdzie Szwajcarii w Warszawie
2. Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością – program wykorzystania potencjału regionu
    na rzecz jego aktywizacji i rozwoju

   
Anna Frańczak – kierownik programu, Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu
3. Świętokrzyska Kuźnia Smaków jako oferta turystyczna regionu
   
Teresa Wąsik – koordynator projektu, ŚODR Modliszewice
4. Rola kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionów- dobre praktyki
   
Dr Piotr Geise – SKKP Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce
5. Dobre praktyki w funkcjonowaniu szlaków kulinarnych w Szwajcarii
  
  Anna Perrot – ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Déveoppement Durable

 

Zdjęcia i relacja z konferencji

 

 

Blok Warsztatowo-Dyskusyjny

 


11 kwietnia 2015 r.
Centrum Kongresowe Targów Kielce, Sale TETA, BETA, DELTA
Tworzenie i rozwój sieci współpracy dla produktów turystycznych na przykładzie
Green Velo

 

Prosument – producent i konsument energii elektrycznej w agroturystyce
Monika Szymańska -  prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA)
Jarosław Wiśniewski - naczelnik Wydziału Energii Odnawialnych i Biopaliw, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dariusz Lach - ekspert ds. energii

 Tworzenie i rozwój sieci współpracy dla produktów turystycznych na przykładzie Green Velo
Małgorzata Wilk - Grzywna -  dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego
Jacek Zdrojewski -  właściciel firmy szkoleniowo- doradczej  „TREK” 
Sala BETA

Współpraca partnerska na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej (podlinkuj prezentacje Partnerstwa_wprowadzenie)
Katarzyna Batko - prezes LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej
Anna Frańczak - kierownik Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”
Anna Perret - ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Développement Durable

Charakterystyka partnerstwa lokalnego  „W krainie dzikiej róży-Góry Pieprzowe”
Katarzyna Batko - prezes LOT Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej  

Cooperation for the Rural Tourism Development
Anna Perret - ekspert ze Szwajcarii, REDD Réseau Echanges Développement Durable

 

 

Jak pozyskać Klienta w sektorze turystyki wiejskiej?
Dzień ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Charakterystyka rynku francuskiego – turystyka wiejska
Tomasz Rudomino - dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej
w Paryżu

Wysoka jakość świadczonych usług – magnesem dla turysty
Piotr Szawiec -  prezes Zarządu Quality Watch sp. z o.o.

Program rozwoju i promocji systemu kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej
Wiesław Czerniec – prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"

Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej
Krystian Krawczyk - wiceprezes Zarządu Quality Watch sp.z o.o.

Wsparcie współpracy ze szczególnym uwzględnieniem klastrów w programach operacyjnych na lata 2014-2020
Zofia Giersz - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA
Pozdrawiam

 

 

Certyfikacja agroturystyki przyjaznej
Naturze 2000


Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju

 

Obszary Natura 2000 w Polsce - przedstawienie walorów obszarów Natury 2000 i innych form ochrony przyrody w Polsce, regulacje prawne w zakresie ochrony przyrody w Polsce
Andrzej Ruszlewicz - ekspert w zakresie ochrony środowiska i obszarów Natura 2000,  Członek Zarządu LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Turystyka przyrodnicza jako sposób na specjalizację i marketing w agroturystyce - sposoby wykorzystania walorów przyrodniczych obszarów Natura 2000 w tworzeniu produktu i oferty turystycznej – dobre praktyki, korzyści z tworzenia oferty w zakresie turystyki przyrodniczej oraz ekoturystyki
Cezary Molski - ekspert w zakresie rozwoju i marketingu turystyki

Ekocertyfikaty - rola i korzyści w turystyce i biznesie
Agnieszka Pabis - koordynator programu: „Szkoły dla Ekorozwoju”,  Fundacja Partnerstwo dla Środowiska