Organizatorzy


Organizatorzy AGROTRAVEL 2018

 


     Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

     Informacja: Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
     Aleja IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
     tel. 41 342 18 78; 41 341 62 18     fax: 41 344 52 65
    www.sejmik.kielce.pl


     Targi Kielce S.A.
     ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce
     tel. 41 365 12 22
     fax: 41 345 62 61
     www.targikielce.pl

 

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
ul. Ściegiennego 2 pok. 32, 25-033 Kielce
tel./fax: 41 361 80 57
www.rot.swietokrzyskie.travel
Współorganizatorzy AGROTRAVEL 2018


    Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A.
    ul. Gen. F. Rzewuskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój,
    tel. (+48) 41 370 38 00
    www.uzdrowisko-busko-zdroj.com.pl

 

 

    Lokalna Organizacja Turystyczna "Moc Ponidzie"
    Aleja Adama Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój
    tel.: 41
41 378 23 19
    http://www.mocponidzia.pl/

 

  

   Polska Organizacja Turystyczna
   ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
   tel.:+48 22 536 70 70
   pot@pot.gov.pl

 

 
  Izba Gospodarcza Krąg Turystyki Zdrowotnej

  Dąbrowa 3, 26-001 Masłów

 

 


   Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne"
   Al. Kasztanowa 2,  24-150 Nałęczów
   tel. 81 501 43 11, 602 459 137
   www.agroturystyka.pl

 

   Przewozy Regionalne sp. z o.o.

  ul. Wileńska 14a, 03-414 Warszawa
  www.polregio.pl

 

 

         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii
         ul. Świętokrzyska 15, 25-406, Kielce
         tel. 41 349-63-72
         www.ujk.edu.pl/igeo/index.html

 

 

 

      JuraPark Bałtów

      Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
      tel. +48 41 264 14 20
     www.juraparkbaltow.pl

   Bałtowski Kompleks Turystyczny

  Bałtów 8a, 27-423 Bałtów
  tel. +48 41 264 14 21
  www.juraparkbaltow.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezbędnik

Organizatorzy