Targi AGROTRAVEL 2011

III Międzynarodowe Targi
Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

                    W dniach 15-17.04.2011 r. odbyły się w Kielcach III Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGRORTAVEL. Uroczystego otwarcia targów dokonali: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jarosław Wojtowicz,  podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, wiceprezes Zarządu Targów Kielce Bożena Staniak. W uroczystości jako goście uczestniczył przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Hałasiewicz,  przedstawiciele władz województw, liczni przedstawiciele władz miasta Kielce, przedstawiciele instytucji państwowych województwa świętokrzystkiego, jak również przedstawiciele instytucji patronujących targom: Polskiej Izby Turystyki, Forum Turystyki Regionów, Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” oraz współorganizatorów: Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego - z prezesem Jackiem Kowalczykiem na czele, Polskiej Organizacji Turystycznej, którą reprezentował Bartłomiej Walas.
Krajem partnerskim tegorocznych targów była Prowincja Węgierska reprezentowana przez przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa oraz Węgierską Sieć Obszarów Wiejskich.
                   Na targach AGROTRAVEL swoją ofertę wypoczynku na wsi zaprezentowało 141 wystawców, w tym 16 polskich regionów, kilkadziesiąt Lokalnych Grup Działania (wszystkie LGD województwa świętokrzyskiego), Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, właściciele gospodarstw agroturystycznych między innymi laureat nagrody Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” – Sądecki Bartnik, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.wystawcy, a także wystawcy z Węgier, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.
Targom AGROTRAVEL towarzyszyło wiele imprez:
- międzynarodowa konferencja „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”, w której wzięło udział ponad 350 osób, w tym przedstawicieli samorządów lokalnych, stowarzyszeń agroturystycznych, ludzi oświaty, nauki i doradztwa rolniczego, przedstawicieli lokalnych grup działania i Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a także 10 osobowa delegacja przedstawicieli organizacji/instytucji polonijnych ze Wschodu;
- warsztaty dla młodzieży „Świętokrzyski produkt turystyczny – największe atrakcje na sprzedaż” zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Prawa w Kielcach;
- giełda współpracy dla LGD;
- kino produktów turystyki wiejskiej ;
- wystawa multimedialna przygotowana z okazji 20-lecia agroturystyki w naszym kraju;
- spotkanie ekspertów „Od diagnostyki terytorialnej po kształcenie w zakresie turystyki wiejskiej”
- study tour dla dziennikarzy oraz uczestników konferencji do najciekawszych  produktów turystyki wiejskiej województwa świętokrzyskiego oraz
- 5 tematycznych warsztatów adresowanych głównie do przedstawicieli LGD oraz KSOW.

                    Dla zwiedzających targi oferowały karczmy regionalne, gdzie można było skosztować rarytasów poszczególnych regionów, jarmark rękodzielnictwa z pełną ofertą sztuki ludowej i scenę kultury, na której prezentowali się twórcy i zespoły ludowe, w tym węgierski zespół folklorystyczny.
Nie zabrakło również konkursów na najciekawsze stoisko, w którym zwyciężyło województwo Warmińsko-Mazurskie, najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej, w którym zwyciężyła Sądecka Organizacja Turystyczna za produkt „Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami”, na najciekawszą pamiątkę którą okazał się „Sitarz Biłgorajski” oraz konkursów dla zwiedzających z wspaniałymi nagrodami w postaci zaproszeń na wypoczynek w gospodarstwie agroturystycznym ufundowanych przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „GG”. W trakcie imprezy patroni targów: europosłowie Jarosław Kalinowski i Czesław Siekierski wyłonili i nagrodzili podczas Gali Biesiadnej dwa uznane przez siebie najlepsze produkty turystyki wiejskiej, najmłodszego właściciela gospodarstwa agroturystycznego oraz gospodarstwo goszczące najwięcej gości zagranicznych.
                    AGROTRAVEL jako jedyna w kraju wyspecjalizowana impreza wystawiennicza przyciąga coraz więcej wystawców i zwiedzających, których w tym roku było ponad 20 tysięcy.
Koordynatorem targów była Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego.
 

Ramowy program Targów AGROTRAVEL 2011 - pobierz

AGROTRAVEL 2011 - zobacz video

Niezbędnik

Organizatorzy