Targi AGROTRAVEL 2012

IV Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL 2012

 

             W dniach 20 – 22 kwietnia 2012 r., już po raz czwarty, odbyły się w Kielcach Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL”, którym towarzyszyła Międzynarodowa Konferencja pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”.

SŁOWACJA była Krajem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2012.

Regionem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2012 było Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Nad targami honorowy Patronat objął Bronisław Komorowski - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. W propagowanie marki turystyki wiejskiej i agroturystyki włączyło się liczne grono podmiotów branżowych i medialnych. Patronat nad konferencją i czwartą edycją Targów AGROTRAVEL objęli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pan Jarosław Kalinowski i Pan Czesław Siekierski, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Polska Izba Turystyki, Forum Organizacji Turystycznych, Forum Turystyki Regionów,  a patronat medialny objęło Polskie Radio S.A., Program Pierwszy Telewizji Polskiej, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Stowarzyszenie Mediów Polskich.
Od czterech lat targi AGROTRAVEL są miejscem szerokiej prezentacji krajów i regionów oraz prezentacji ofert i atrakcji turystyki wiejskiej. Jest to jedyna w swoim rodzaju, unikatowa i wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej, impreza wystawiennicza. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. To platforma wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań, mająca na celu rozwój regionów, krajów i Europy poprzez turystykę wiejską. Podczas targów omawiane są najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki wiejskiej, poruszane są problemy sektora oraz trendy, wahania rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które mają duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. W tym roku szczególną uwagę poświęcono perspektywom rozwoju turystyki wiejskiej w Europie po roku 2013 oraz poprawie jakości świadczonych usług w gospodarstwach agroturystycznych.
Z roku na rok wzrasta zainteresowanie zarówno wystawców jak i zwiedzających. Gośćmi targów Agrotravel 2012 byli przedstawiciele Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Komisji Europejskiej, narodowych organizacji turystyki wiejskiej zrzeszonych w Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej - EuroGites oraz organizacji należących do Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Dużym wyróżnieniem dla Polski było zorganizowanie, przy okazji tego wydarzenia, Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej – EuroGites. Wziął w nim udział  Pan Zoltán Somogyi, Dyrektor Wykonawczy ds. stosunków członkowskich i usług w Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) oraz przedstawiciele kilkunastu krajów.
W imprezie wzięły udział licznie reprezentowane województwa - prezentując największe atrakcje turystyki wiejskiej i agroturystyki swojego regionu, stowarzyszenia i gospodarstwa agroturystyczne oraz Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne, Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego, Lokalne Grupy Działania i Lokalne Grupy Rybackie - realizujące i finansujące lokalne strategie rozwoju. W tym roku walorami turystycznymi swoich krajów kusili także wystawcy ze Słowacji – kraju partnerskiego, Węgier oraz Litwy. Wystawcy mają przede wszystkim doskonałą okazję do prowadzenia rozmów z bezpośrednimi odbiorcami oraz promocji i sprzedaży swojej oferty turystycznej na obszarach wiejskich. Mają możliwość poznać oczekiwania i preferencje klientów, jak również sposobność nawiązania współpracy i wymiany doświadczeń między wystawcami z różnych stron Europy.
Dla zwiedzających targi AGROTRAVEL to okazja do zapoznania się z bogatą ofertą turystyki wiejskiej. W ciągu trzech dni targowych, odwiedzający targi mają niepowtarzalną okazję do zapoznania się z kulturą i dziedzictwem krajów rękodzielnictwem regionów, rękodzielnictwem i sztuką ludową, zwyczajami życia codziennego mieszkańców wsi. To także bogactwo rodzimych potraw wykonanych według tradycyjnych receptur, w tym produktów posiadających europejskie certyfikaty jakości.
W trakcie targów rozstrzygnięte zostały liczne konkursy: na najciekawsze stoisko, najciekawszą pamiątkę agroturystyczną, na najmłodszego kwaterodawcę oraz gospodarstwo, które przyjęło najwięcej gości zagranicznych. Podczas gali biesiadnej zostały również wręczone nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla laureatów konkursu „Pamiętniki agroturystyki”.
Targom Agrotravel towarzyszyło szereg imprez towarzyszących takich jak:
•    Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Federacji Turystyki Wiejskiej – EuroGites.
•    Międzynarodowa Konferencja pn. „Perspektywy rozwoju turystyki wiejskiej w Europie”, w której udział wzięło łącznie ponad 350 osób, w tym 52 gości zagranicznych z 22 krajów (Słowacji, Rosji, Węgier, Niemiec, Flandrii, Irlandii, Panamy, Litwy, Łotwy, Chorwacji, Włoch, Bośni i Hercegowiny, Austrii, Hiszpanii, Portugalii, Gruzji, Grecji, Norwegii, Rumunii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii)
•    konferencja prasowa Regionu Partnerskiego – Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Kraju Partnerskiego - Słowacji.
•    warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych o profilu turystycznym, rolniczym i ekonomicznym oraz dla studentów kierunków turystyka, rekreacja i ekonomia  pn. "W jaki sposób można zachęcić turystę zagranicznego do odwiedzenia regionu świętokrzyskiego?", których organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Uczestniczyło w nich 275 uczniów z 24 szkół województwa świętokrzyskiego.
•    Występy artystów i zespołów ludowych na Scenie Kultury
•    Karczmy Regionalne
•    uroczyste otwarcie jednej z tras rowerowych w Górach Świętokrzyskich, które powstały w ramach projektu prowadzonego przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego oraz Wyższą Szkołę Handlową w Kielcach.
•    11 warsztatów tematycznych zorganizowanych w ramach bloku warsztatowo-dyskusyjnego przez różne instytucje. Warsztaty dotyczyły poprawy jakości usług agroturystycznych, rozwoju przedsiębiorczości i instrumentów finansowych dla nowych działalności, roli nauki i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju turystyki wiejskiej, gospodarstw edukacyjnych i wiosek tematycznych oraz bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw agroturystycznych.
•    wyjazdy studyjne do Huty Szklanej oraz Bałtowa, podczas których uczestnicy konferencji i wystawcy w praktyce mogli zapoznać się produktami turystyki wiejskiej z terenu województwa świętokrzyskiego.

Organizatorzy całego przedsięwzięcia to:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorzy  to: Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Targi AGROTRAVEL to najbardziej roztańczona i rozśpiewana wystawa. Największa i najlepsza oferta wypoczynku na wsi,  którą w roku 2012 prezentowano na 141 stoiskach.
Corocznie ponad 20 tys. odwiedzających zapoznaje się się z ofertą turystyki wiejskiej i agroturystyki. Obok wystawców z Polski  ofertę turystyki wiejskiej prezentowali dotychczas przedstawiciele Słowacji, Węgier, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.
                                    

Ramowy program targów AGROTRAVEL 2012 - pobierz

Formularz zgłoszeniowy AGROTRAVEL 2012 - pobierz

Niezbędnik

Organizatorzy