Targi AGROTRAVEL 2013


V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
AGROTRAVEL 2013

odbyły się w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 
na terenie Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

Regionem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2013 było  Województwo Lubelskie.

 Krajem Partnerskim targów AGROTRAVEL 2013 był  Region Centralnej Finlandii

Jubileuszowa, piąta edycja Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVE odbyła się w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 r. w Kielcach.

Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Targi AGROTRAVEL, gromadząc co roku blisko 150 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 20-tysięczną publiczność, umożliwiają niepowtarzalną okazję do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie elity turystyki wiejskiej, do nawiązywania cennych bezpośrednich partnerskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania.

Targom AGROTRAVEL towarzyszyła międzynarodowa konferencja pn. "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich", która odbyła sie w Centrum Konferencyjnym Tragów Kielce w dn. 5 kwietnia 2013 r. Konferencja stanowiła swego rodzaju forum dyskusyjne na temat infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zmienionej przestrzeni publicznej obszarów wiejskich, mających istotny wpływu na atrakcyjność turystyczną regionów. Podczas konferencji miała miejsce wymiana poglądów i doświadczeń, dyskusja oraz prezentacja osiągnięć zarówno w ujęciu krajowym, jak i międzynarodowym. Głównymi uczestnikami konferencji byli w szczególności przedstawiciele samorządów lokalnych oraz animatorzy lokalnego rozwoju.

Ponadto, w programie Targów AGROTRAVEL znalazły się takie propozycje jak:
•    jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych,
•    karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi,
•    scena kultury, gdzie zaprezentują się artyści ludowi,
•    konkursy dla wystawców i zwiedzających

Podczas targów AGROTRAVEL zostanły przeprowadzone 2 konkursy dla wystawców:
1.    Konkurs na najciekawsze stoisko V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
2.    Konkurs na najciekawszy pakiet  turystyki wiejskiej prezentowany podczas V Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
Więcej informacji w zakładce Wystawcy – Konkursy 2013

Regiony odgrywają szcególną rolę w stymulowaniu i kreowaniu pożądanych zjawisk oraz przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych wsi, w tym również dotyczących turystyki wiejskiej. Podczas Targów AGROTRAVEL zaprezentowały na swoich stoiskach wystawienniczych uznane podmioty i produkty turystyki wiejskiej, co przyczyni się do kreowania wizerunku obszarów wiejskich, jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Jak wynika z przeprowadzonej przez PARP na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2012 r. „Ekspertyzy w zakresie potencjału produktów turystyki wiejskiej w Polsce i ich konkurencyjności na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku usług turystycznych”, polska wieś ma wiele walorów turystycznych i praktycznie nieograniczony potencjał atrakcyjności turystycznej.
Więcej informacji o wyłonionych produktach turystyki wiejskiej na stronie: http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1564&TabOrgID=1683&LangId=0&AnnouncementId=15104&ModulePositionId=2199  Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program targów AGROTRAVEL 2013

Niezbędnik

Organizatorzy