Targi AGROTRAVEL 2015

ZAPRASZAMY
na
VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015
które odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2015 r. w Kielcach.

        W siódmej edycji targów krajem partnerskim będzie region Velika Gorica Republiki Chorwacji, a regionem partnerskim Makroregion Polski Wschodniej - Green Velo.
Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Jest to swego rodzaju festiwal dziedzictwa kulturowo-krajobrazowego europejskich wsi. Corocznie podczas AGROTRAVEL ponad 20 tys. odwiedzających zapoznaje się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi prezentowanymi przez ok. 150 wystawców z kraju i zagranicy. AGROTRAVEL to Targi, które kreują markę turystyki wiejskiej i agroturystyki zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Służy temu zarówno prezentacja wystawców, wizyty studyjne dziennikarzy i przedstawiccieli placówek zagranicznych jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.:

 • Międzynarodowa Konferencja popularno-naukowa           
 • Forum Turystyki Wiejskiej
 • warsztaty i sesje posterowe
 • jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych
 • karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi
 • scena kultury, gdzie prezentują się artyści ludowi
 • konkursy dla wystawców i zwiedzających
 • gala wręczenia nagród laureatom konkursów
 • warsztaty i konkurs dla młodzieży
 • wyjazdy studyjne pokazujące produkty turystyki wiejskiej woj. świętokrzyskiego

Podczas targów AGROTRAVEL zostały przeprowadzone 2 konkursy dla wystawców:
1.  Konkurs na najciekawsze stoisko VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w dwóch kategoriach:
I kategoria – stoiska wielkopowierzchniowe o powierzchni  równiej i większej 70 m2
II kategoria – stoiska  standardowe o powierzchni mniejszej niż 70 m2 , a większej niż 12 m2
2.  Konkurs na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany podczas VII Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL.

Regiony odgrywają szczególną rolę w stymulowaniu i kreowaniu pożądanych zjawisk oraz przemian społeczno-ekonomicznych i kulturowych wsi, w tym również dotyczących turystyki wiejskiej. Zachęcamy do zaprezentowania na stoisku wystawienniczym podczas AGROTRAVEL 2015 uznanych w regionach podmiotów i produktów turystyki wiejskiej oraz przedstawicieli  Regionalnych Organizacji Turystycznych i Gmin Partnerskich.
W szczegółowych kwestiach dotyczących specjalnie przygotowanej oferty wystawienniczej, lokalizacji i aranżacji stoiska uprzejmie proszę o kontakt bezpośrednio z Menadżerem Targów, Anetą Pastuszka tel. 41 365 14 16, pastuszka.a@targikielce.pl w godzinach 8.00-16.00.

W tym roku targom AGROTRAVEL 2015 towarzyszyć będzie 2-dniowy blok konferencyjny, który rozpocznie się w przeddzień  imprezy targowej:

 • konferencja ŚWIĘTOKRZYSKA KUŹNIA SMAKÓW w dn. 9 kwietnia 2015 r.
 • FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI  w dn. 9-10 kwietnia 2015 r.
 • międzynarodowa konferencja: TURYSTYKA WIEJSKA I AGROTURYSTYKA - NOWE PARADYGMATY DLA 

Konferencja Świętokrzyska Kuźnia Smaków zaprezentuje, jak Szwajcarsko-Polski Program Współpracy zmienił województwo świętokrzyskie oraz pokaże rolę kuchni regionalnej i produktów lokalnych w rozwoju turystycznym regionu oraz produkt turystyczny oparty na dziedzictwie kulinarnym jako jeden z rezultatów projektu ŚKS.
Forum Turystyki Wiejskiej służyć będzie wymianie doświadczeń z okresu programowania UE 2007-2013 dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, głównie w zakresie kompleksowej oferty, sieciowania produktów, klastrów i innych kooperacji dla turystyki. Tematem dyskusji będą też możliwości rozwoju turystyki wiejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020.
Podczas międzynarodowej konferencji Turystyka wiejska i agroturystyka – nowe paradygmaty dla XXI wieku będziemy rozmawiać o tym, jak tworzyć nową jakość turystyki charakteryzującą się spójnością i komplementarnością obszaru.                                        
Organizatorami całego przedsięwzięcia są:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami:  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W TARGACH
AGROTRAVEL 2015
ORAZ WYBRANYCH IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH !!!

Program Targow AGROTRAVEL 2015 

Formularz zgłoszeniowy na Targi AGROTRAVEL 2015 

Program konferencji i warsztatów AGROTRAVEL 2015 


Niezbędnik

Organizatorzy