Targi AGROTRAVEL 2016


VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL
odbyły się w dniach 8-10 kwietnia 2016 r. w Kielcach.

 

Regionem Partnerskim ósmej edycji targów AGROTRAVEL był Makroregion Polski Wschodniej GREEN VELO, natomiast Krajem Partnerskim - Włochy reprezentowane prze Region Umbria.

Celem Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL  jest poszerzanie świadomości turystów o możliwości spędzania czasu na terenach wiejskich i w obiektach agroturystycznych oraz stworzenie platformy do wymiany myśli, wiedzy i dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej i agroturystyki dla wszystkich interesariuszy, uczestników i realizatorów działań służących rozwojowi tej gałęzi gospodarki.
Podczas AGROTRAVEL ponad 20 tys. odwiedzających zapoznało się z propozycjami spędzenia wolnego czasu na wsi, prezentowanymi przez ponad 130 wystawców z kraju i zagranicy, a w bloku konferencyjno-warsztatowym uczestniczy ponad blisko 600 osób.
Ósma edycja AGROTRAVEL wraz z imprezami towarzyszącymi trwała  4 dni – od czwartku 7 kwietnia 2016 r., do niedzieli – 10 kwietnia 2016 r., przy czym:
1)    cześć wystawiennicza odbyła się w dniach 8-10 kwietnia 2016 r.
2)    część konferencyjno-warsztatowa odbyła się w dniach 7-9 kwietnia 2016 r.

Targi AGROTRAVEL są okazją do spotkania branży, wymiany poglądów, podpatrzenia pomysłów oraz uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach towarzyszących skierowanych do różnych środowisk. Kreują one markę turystyki wiejskiej i agroturystyki zachęcając do odwiedzenia małych ojczyzn.
AGROTRAVEL to nie tylko impreza targowa. AGROTRAVEL to jedyna w swoim rodzaju Akademia Rozwoju Turystyki Wiejskiej - platforma wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań, mającymi na celu rozwój regionu, kraju i Europy poprzez turystykę wiejską.
W ramach AGROTRAVEL odbyły się m.in.:
•    międzynarodowe Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki
•    blok warsztatowo-dyskusyjny
•    jarmark rękodzielnictwa i wyrobów artystycznych
•    karczmy z regionalnymi i tradycyjnymi produktami kulinarnymi
•    scena kultury, gdzie prezentują się artyści ludowi
•    konkursy dla wystawców i zwiedzających
•    warsztaty i konkurs dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
•    seminarium dla nauczycieli
•    wizyty studyjne dziennikarzy oraz przedstawicieli placówek dyplomatycznych
•    wyjazdy studyjne pokazujące produkty turystyki wiejskiej woj. świętokrzyskiego

W tym roku targom AGROTRAVEL 2016 towarzyszył blok konferencyjno-warsztatowy, który rozpoczął się w przeddzień  imprezy targowej, a w jego skład weszło:

  • FORUM TURYSTYKI WIEJSKIEJ I AGROTURYTYKI  w dn. 7- 8  kwietnia 2016 r.
  • Dzień Ekspercki Polskiej Organizacji Turystycznej w dn. 8 kwietnia 2016 r.

Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyk  trwało 2 dni i objęło następujące sesje:
1.    Agroturystyka polonijna
2.    Partnerstwo i współpraca w aspekcie rozwoju produktów sieciowych
3.    Partnerstwo i współpraca w aspekcie komunikacji marketingowej
4.    Miejsce turystyki wiejskiej w nowoczesnej gospodarce

Pierwsza część forum została zorganizowana w formie debaty – dyskusji na temat agroturystyki polonijnej. W drugiej i trzeciej części forum zostały wygłoszone referaty uwzględniające przedstawienie doświadczeń i prezentujące dobre praktyki. Czwarta cześć przyjęła charakter dyskusji moderowanej z udziałem m.in. ministrów ds. rozwoju obszarów wiejskich i turystyki oraz prezesa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.
Tematem Dnia Eksperckiego Polskiej Organizacji Turystycznej była:  "Turystyka Kulinarna na obszarach wiejskich – prawdziwy smak, prawdziwy wypoczynek. Szanse i wyzwania w tworzeniu oferty turystyki kulinarnej na obszarach wiejskich”.
Ponadto  w sobotę w dniu. 9 kwietnia 2016 r. odbył się niezmiernie ciekawy blok warsztatowo-dyskusyjny.
Tematyka warsztatów:

  1. Przez innowacyjność do wyższej jakości produktów (programów) turystyki wiejskiej
  2. Przetwórstwo produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaż na małą skalę
  3. Wsparcie dla rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz z krajowych i regionalnych programów operacyjnych.
  4. Social media w turystyce wiejskiej - obsługa klienta czy marketing?
  5. Bilet turystyczny - platforma internetowa Xircom rozwiązaniem dla ruchu turystycznego

Organizatorami całego przedsięwzięcia są:  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Polska Organizacja Turystyczna, Targi Kielce S.A., Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, a współorganizatorami:  Polska Federacja Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych  w Kielcach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Instytut Geografii, ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Turystyki w Warszawie, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (oddział w Krakowie) oraz Komitet Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W TARGACH
AGROTRAVEL 2016
ORAZ WYBRANYCH IMPREZACH TOWARZYSZĄCYCH I ZAPRASZAMY ZA ROK!!!

 

Do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy dla wystawców AGROTRAVEL 2016
Program targów AGROTRAVEL 2016
Program bloku konferencyjno-warsztatowego


Kielce - co warto zobaczyć


 

Niezbędnik

Organizatorzy