Konferencja 2011

Międzynarodowa konferencja pn. „Wiejski produkt turystyczny – doświadczenia i wyzwania”
odbyła się 
w dniach 15-16 kwietnia 2011 roku w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

Głównym celem konferencji było szerzenie wiedzy i dobrych praktyk na temat dorobku oraz perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich. Podczas konferencji podsumowany został 20-letni eksperyment turystyczny na polskiej wsi, w tym ocena efektywności ekonomicznej turystyki wiejskiej dla rozwoju obszarów wiejskich, a także przedstawiono nowe podejście sprzyjające rozwojowi tej gałęzi gospodarki opartej na profesjonalnej obsłudze klienta, budowaniu i sieciowaniu produktów oraz dobrej i skutecznej promocji.
Interdyscyplinarny charakter konferencji spowodował, że konferencja  zgromadziła szerokiego grono odbiorców, a wzięli w niej udział przedstawiciele lokalnych grup działania, regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, stowarzyszeń agroturystycznych, świata nauki i oświaty oraz organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich.
 Niezwykle interesujący i wyczerpujący program konferencji poruszył rozmaite dziedziny działalności turystycznej – od minionych doświadczeń, przez rzeczywistą współpracę, praktykę i źródła finansowania, po wyzwania na przyszłość. Uczestnicy wzięli aktywny udziału nie tylko w sesjach plenarnych konferencji, ale również w warsztatach i wybranym wyjeździe studyjnym, podczas którego mogli zapoznać się z  produktami turystyki wiejskiej województwa świętokrzyskiego.
 

Materiały z konferencji - zobacz

Ramowy program konferencji pn. "Wiejski produkt turystyczny - doświadczenia i wyzwania" - pobierz

Informacja dla uczestników konferencji - pobierz

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji - pobierz

Opis warsztatów - pobierz


Prezentacje multimedialne przedstawione na konferencji "Wiejski produkt turystyczny - doświadczenia i wyzwania"

Niezbędnik

Organizatorzy