Konferencja 2013

Międzynarodowa konferencja pn. "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich"
odbyła się w dniu 5 kwietnia 2013 r. w Centrum Konferencyjnym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1

Konferencja towarzyszyła jubileuszowej, piątej edycji Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, które odbyły się w dniach 5 - 7 kwietnia 2013 r. w Kielcach.

     Od początku Targom AGROTRAVEL towarzyszy międzynarodowa konferencja. w której udział wzięło łącznie ponad 350 osób, w tym 58 gości zagranicznych z 21 krajów. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, stowarzyszeń i gospodarstw agroturystycznych oraz przedstawiciele świata nauki, oświaty, doradztwa rolniczego, organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Dopisali również goście z zagranicy, reprezentanci administracji publicznej i organizacji i instytucji wspierających rozwój turystyki na obszarach wiejskich z Finlandii, Słowacji, Bawarii, Bułgarii, Białorusi, Angoli, Chorwacji, Luksemburga, Algierii, Gruzji, Francji, Uzbekistanu, Mongolii, Bośni i Hercegowiny, Kazachstanu, Turcji, Niemiec, Estonii, Belgi, Hiszpanii i Rumuni.  Patronat nad konferencją i piątą edycją Targów AGROTRAVEL objęli posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pan Jarosław Kalinowski i Pan Czesław Siekierski, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych, a patronat medialny objęło Polskie Radio S.A. i Program Pierwszy Telewizji Polskiej.
Oficjalnego otwarcia konferencji, które nastąpiło 5 kwietnia 2013 r., dokonali: Pani Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki i Pan Tadeusz Nalewajk podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Katarzyna Sobierajska podkreślała, że „z każdym kolejnym rokiem podnosi się prestiż i znaczenie targów i ma to przełożenie na statystyki dotyczące agroturystyki”. Uczestnicy spotkania zostali również przywitani przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Pana Adama Jarubasa, który powiedział, że „targi jest to pomysł niezwykle trafny. Sama wieś ma świadomość tego, że jest to ogromny, wzrostowy potencjał gospodarczy i że można sprzedawać te atrakcje, można tworzyć miejsca pracy, dawać miejsca do bardzo dobrze przygotowanej turystyki wiejskiej, agroturystyki, turystyki źródeł”. W części oficjalnej głos zabrał także Pan Czesław Siekierski - poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Jerzy Chróścikowski  Przewodniczący  Senackiej  Komisji  Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Pan Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pani Raija Partanen – przedstawiciel Rady Regionu Centralnej Finlandii oraz Pan Andrzej Hałasiewicz z Kancelarii  Prezydenta RP.
      Podczas konferencji omawiane były najistotniejsze zagadnienia dotyczące turystyki wiejskiej, poruszano problemy tego sektora oraz trendy, wahania rynku i czynniki ekonomiczno-społeczne, które mają duży wpływ na rozwój turystyki wiejskiej i agroturystyki. W tym roku szczególną uwagę poświęcono infrastrukturze okołoturystycznej stanowiącej element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich. Temat konferencji wpisał się w proces przygotowań do nowego okresu programowania UE, w którym główny nacisk położony zostanie na wykorzystanie potencjałów terytorialnych, poprzez zintegrowane interwencje ukierunkowane na poszczególne obszary. Z uwagi na zróżnicowanie regionów i krajów w realizacji tego podejścia, w szczególności na przykładzie polityki turystycznej i rozwoju obszarów wiejskich, rozmawiano o tym, jak tworzyć nową jakość turystyki, której cechą wspólną będzie spójność i komplementarność obszaru. Wymieniono także doświadczenia z obecnego okresu programowania dotyczące rozwoju turystyki wiejskiej, głównie w zakresie kompleksowej oferty, sieciowania produktów, klastrów i innych kooperacji dla turystyki, a także systemów zarządzania takimi przedsięwzięciami.

     Targi AGROTRAVEL to najważniejsza wyspecjalizowana impreza wystawiennicza w Polsce, która integruje branżę turystyczną z obszarów wiejskich Polski i Europy. Są doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich charakterystyczną cechą jest możliwość upowszechnienia, w jednym miejscu i czasie, wielokulturowej oferty europejskiej turystyki wiejskiej i agroturystyki. To wyjątkowe miejsce pełne barw i zapachów, przywodzące na myśl wakacyjny wypoczynek pod gruszą i wspomnienia z dzieciństwa. Co więcej to centrum spotkań potencjalnych nowych przedsiębiorców oraz partnerów do współpracy w zakresie budowania oraz rozwoju markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej.

Targi AGROTRAVEL zgromadziły w tym roku co roku blisko 170 wystawców z kraju i zagranicy oraz blisko 23-tysięczną publiczność. Umożliwiają one niepowtarzalną okazję do spotkań w szerokim międzynarodowym gronie elity turystyki wiejskiej, do nawiązywania cennych bezpośrednich partnerskich kontaktów oraz wymiany doświadczeń pomiędzy wszystkimi uczestnikami działań. Służą temu zarówno prezentacja wystawców, jak również organizacja licznych wydarzeń towarzyszących tj.: konferencje, szkolenia, warsztaty czy spotkania.

Materiały z konferencji - zobacz


Formularz zgłoszeniowy dla uczestników konferencji "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich" - pobierz

Informacja dla uczestników konferencji "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich" - pobierz

 Program ramowy  konferencji "Infrastruktura okołoturystyczna jako element wzbogacający ofertę obszarów wiejskich" - pobierz

Ramowy program bloku warsztatowo-dyskusyjnego - pobierz

Program ramowy targów AGROTRAVEL 2013 - pobierz

WARSZTAT: OD PASJI DO BIZNESU  - pobierz

Niezbędnik

Organizatorzy