Warsztaty i konkursy dla młodzieży

W ramach IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 oraz II Międzynarodowych Targów Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY Uniwersytet jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizował:

WARSZTATY:
W zdrowym ciele zdrowy duch - potencjał turystyki prozdrowotnej

Program:
Godz. 10.00
Powitanie uczestników: dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK.
Godz. 10.15
Prezentacja organizacji, celów i programu warsztatów – dr Cezary Jastrzębski.
Godz. 10.20
Szanse i bariery turystyki prozdrowotnej  - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - dr Cezary Jastrzębski.
Godz. 10.40
Turystyka prozdrowotna w agroturystyce świętokrzyskiej -  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - dr Ewa Pałka.
Godz. 11.00
Burza mózgów w czterech grupach roboczych – moderator dr Cezary Jastrzębski
oraz studenci kierunku Turystyka i rekreacja, kierunku Geografia z turystyką oraz członkowie Studenckiego Koła Naukowego Krajoznawców (po dwie osoby do każdej grupy roboczej).
Godz. 12.30
Prezentacja wyników prac grup roboczych, podsumowanie i zakończenie warsztatów.
Godz. 13.00
Prezentacja założeń, ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac w konkursie pn.: Mój plan turystyki prozdrowotnej. 
Godz. 13.30
Wycieczka do Targów Kielce na IX Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki AGROTRAVEL 2017 oraz II Międzynarodowe Targi Zdrowia i Urody HEALTH&BEAUTY (targi te połączone są z jeszcze jedną imprezą wystawienniczą – XXIV Targami Ogrodniczymi i Działkowymi OGRÓD I TY).
 

KONKURS:
Mój plan turystyki prozdrowotnej


ORGANIZATOR:
Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15,
7 kwietnia 2017 r. (piątek), godz. 10.00-13.30, sala nr 347 (III piętro), e-mail: igeo@ujk.edu.pl 

Program warsztatów dla młodzieży do pobrania
Regulamin konkursu dla młodzieży

 

 


 

Młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci wzięli udziału w konkursie i warsztatach towarzyszącym targom AGROTRAVEL 2016 organizowanych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj:
•    konkurs pn.: Jaka przyszłość turystyki wiejskiej?
•    warsztaty:
Wizja rozwoju turystyki wiejskiej

Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL były okazją, by zaprezentować dorobek wszystkich podmiotów, które przyczyniają się do realizacji celów osi 3 i 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie rozwoju usług związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, a także nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Mając powyższe na uwadze, konkurs pn.: Jaka przyszłość turystyki wiejskiej? doskonale wpisał się do wydarzeń towarzyszących targom. Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wiedzy na temat wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w celu rozwoju turystyki na obszarach wiejskich, a także popularyzacja turystyki jako jednego z najbardziej perspektywicznych instrumentów wielofunkcyjnego rozwoju wsi. Ważnym odbiorcą była młodzież kształcąca się na kierunku „Technik turystyki wiejskiej” w szkołach rolniczych podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsi.
Podsumowanie współzawodnictwa oraz prezentacja najciekawszych prac miały miejsce podczas warsztatów pod nazwą Wizja rozwoju turystyki wiejskiej, zorganizowanych w dniu 8 kwietnia 2016 r. (piątek) w godzinach 10.00 -13.30 w siedzibie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15 (UJK). 
    Udział młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w konkursie, koordynowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w organizowanych prze UJK warsztatach dla młodzieży, był doskonałą okazją do zapoznania się uczniów z ofertą turystyki wiejskiej, kierunkami jej rozwoju w najbliższych latach oraz dobrymi praktykami wykorzystania środków europejskich na cele inwestycyjne, promocyjne i szkoleniowe na obszarach wiejskich. Najlepszym uczestnikom dał nie tylko możliwość zdobycia cennych nagród w konkursie, ale także zaprezentowania swoich prac. Była to również cenna platforma dyskusji na temat projektów zrealizowanych w latach 2007-2013 przy wsparciu funduszy europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz modelowych kierunków i szans wskazanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Wyniki konkursu dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  organizowanego przez Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Temat konkursu „JAKA PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI WIEJSKIEJ?”
Nagrody ufundował Minister Rolnictwa  i Rozwoju Wsi oraz Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Św.. tłumaczenie angielskie
Oto laureaci:
III nagroda - Dawid Szczepański, Zespół Szkół Kształcenia Rolniczego w Powierciu
II nagroda - Olga Garczarek, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie
I nagroda - Sylwia Łazarska, Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach


Program warsztatów pn. Wizja rozwoju turystyki wiejskiej:
godz. 10.00
Powitanie uczestników: dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Teodora Król
godz. 10.15
Prezentacja organizacji, celów i programu warsztatów – dr Cezary Jastrzębski
godz. 10.20
Rola komunikacji marketingowej w agroturystyce  - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - dr Cezary Jastrzębski
godz. 10.40
Charakterystyka agroturystyki świętokrzyskiej -  wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej - dr Ewa Pałka
godz. 11.00
Burza mózgów w czterech grupach roboczych – moderator dr Cezary Jastrzębski
oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci kierunku Turystyka i rekreacja, kierunku Geografia z turystyką, a także członkowie Studenckiego Koła Naukowego Krajoznawców (po dwie osoby do każdej grupy roboczej).
godz. 12.30
Prezentacja wyników prac grup roboczych, podsumowanie i zakończenie warsztatów.
godz. 13.00
Prezentacja założeń, ogłoszenie wyników i prezentacja nagrodzonych prac w konkursie pn.: Jaka przyszłość turystyki wiejskiej? 
godz. 13.30
Wycieczka do Targów Kielce na VIII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL

Do pobrania:

Program warsztatów dla młodzieży

Regulamin konkursu dla młodzieży

 


 

Wydarzenia i inicjatywy towarzyszące targom AGROTRAVEL 2015 zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach:

·         konkurs: Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski

·         warsztaty: Zdrowa żywność magnesem rozwoju turystyki wiejskiej

Udział w imprezie targowej AGROTRAVEL, jak i w organizowanym przez WSEPiNM  konkursie i warsztatach były  doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z ofertą turystyki wiejskiej oraz funkcjonowaniem specjalistycznych imprez targowych. Służyły ponadto pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów w zakresie rozwoju  turystyki, a także kultury  czy  przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich. Pozwoliły zapoznać się w praktyce z dobrymi przykładami wykorzystania środków europejskich na cele inwestycyjne, promocyjne i szkoleniowe.

Warsztaty odyły się w dniu 10 kwietnia 2015 r. (piątek) w godz. 11:00 – 14:00 w auli Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych (WSEPiNM) w Kielcach. Podczas warsztatów laureaci konkursu Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski zaprezentowali swe prace. Na zakończenie miało miejsce uroczyste wręczenie atrakcyjnych nagród.

Ogólna liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczących w  warsztatach nt.: „Zdrowa żywność magnesem rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki” i w konkursie nt.: „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski” zorganizowanych przez Wydział Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, w dniu 10.04.2015 r. wynosiła 513 osób.
Na konkurs przesłano 60 zgłoszeń z czego nadesłano 37 prac.


Nagrodzeni laureaci w poszczególnych kategoriach:

Kategoria: FILM
I miejsce -Katarzyna Fiedeń „Wielkie mozoły nim miód zrobią pszczoły” - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bogdańczowicach – opiekun: Iwona Golczyk
II miejsce - Magdalena Podgórska „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski – produkty regionu świętokrzyskiego”- Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Kielcach, opiekun: Agnieszka Jachym, i Małgorzata Kasica

III miejsce - Mateusz Iwan „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski – spiżarnia sandomierska” - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, opiekun: Halina Sender

Kategoria: PREZENTACJA   MULTIMEDIALNA

I miejsce -Sylwia Kopik „Zdrowe owoce turystycznym symbolem regionu Świętokrzyskiego”  - Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 2 w Kielcach – opiekun: Agnieszka Jachym, i Małgorzata Kasica

II miejsce - Magdalena Kaźmierczak „Zdrowe jadło Ponidzia”- Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, opiekun: Urszula Okońska

III miejsce - Barbara Bala „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski – oscypki produkt regionalny”- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu, opiekun: Urszula Hanula

Kategoria: NOTA IMFORMACYJNO-PROMOCYJNA
I miejsce - Joanna Dąbek „Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski – jesteś tym co jesz”- Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – opiekun: Halina Sender

WYRÓŻNIENIE:
w kategorii: Prezentacja multimedialna
Zuzanna Jamróz „ Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności dostrzegania atrakcji turystycznych w tym również kulinarnych swego regionu”- Zespół Szkół Ekonomicznych im. O. Langego w Kielcach – opiekun: Anna Machnicka

Nagrody:
I miejsce w poszczególnych kategoriach: tablety - ufundowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
II miejsce w poszczególnych kategoriach: słuchawki SONY MDRXB450APB ( z mikrofonem) nauszne - ufundowane przez Rektora WSEPiNM w Kielcach
III miejsce w poszczególnych kategoriach: słuchawki SONY MDRZX110B nauszne- ufundowane przez Rektora WSEPiNM w Kielcach
Wyróżnienie: słuchawki SONY MDRZX110B nauszne- ufundowane przez Rektora WSEPiNM w Kielcach

Program warsztatów:
Prowadzenie: Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr Elżbieta Wawrzyńczuk-Nathali  
Data:   10 kwietnia 2015 r.
godz. 11.00.
Powitanie uczestników: Prorektor WSEPiNM dr Zdobysław Kuleszyński
Godz. 11.15
GMO – korzyści i zagrożenia - wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej – wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, dr Anna Niedzielska
Godz. 11.45
Najzdrowsze produkty pod polskim słońcem - z gospodarstw wiejskich -  wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, dr Jolanta Rysińska
Godz. 12.15
Żywność konwencjonalna a żywność ekologiczna – Anna Bąk studentka I roku, Turystyki i rekreacji Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
Godz. 12.45
Burza mózgów z udziałem uczniów Zespołu Szkół Zespolonych Nr 2 w Kielcach – moderator mgr Elżbieta Kular
Godz. 13.15
Podsumowanie i zakończenie warsztatów
Godz. 13.30
Ogłoszenie wyników konkursu nt.: Zdrowe jadło turystycznym symbolem regionów Polski   oraz wręczenie nagród

Godz. 13.45
Wycieczka na VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2015 – Targi Kielce

Do pobrania:

Program warsztatów dla młodzieży

Regulamin konkursu dla młodzieży

 

 


Wydarzenia i inicjatywy towarzyszące targom AGROTRAVEL 2014 zorganizowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach (WSEPiNM) dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:

• konkurs „Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywistość”
• warsztaty „Agroturystyczny kanon - od doświadczeń do przyszłych modeli”, które odbyły się 11 kwietnia 2014 r. w Auli WSEPiNM w Kielcach w godz. 10.30-14.00


    Zarówno udział w Międzynarodowych Tragach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL, jak i w organizowanym przez WSEPiNM  konkursie i warsztatach były  doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z ofertą turystyki wiejskiej oraz funkcjonowaniem specjalistycznych imprez targowych. Służyły ponadto pogłębianiu wiedzy i wymianie doświadczeń uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rozwoju  turystyki,  a także kultury  czy  przedsiębiorczości  na obszarach wiejskich. Pozwoliły zapoznać się w praktyce z dobrymi przykładami wykorzystania środków europejskich na cele inwestycyjne, promocyjne i szkoleniowe.
    Udział w konkursie pozwolił młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zdobyć nie tylko cenne nagrody,  ale także  zaprezentować swe umiejętności  na szerokim międzynarodowym forum.  Warsztaty natomiast stanowiły cenną platformę dyskusji na temat ciekawych projektów europejskich, w tym udziału w nich środowisk młodzieżowych,  jak również  szans rysujących się w obszarze wykorzystania tych funduszy  w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na  lata 2014- 2020.
    Podczas warsztatów odbyła się prezentacja  prac laureatów konkursu „Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywistość”.  
W czasie Gali wręczenia nagród, która odbyła się w dniu 11.04.2014 w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1, laureatom konkursu zostanły wręczone laptopy ufundowane przez Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz aparaty fotograficzne i dyplomy ufundowane przez Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i nauk Medycznych  w Kielcach. Odbyła się także krótka prezentacja prac laureatów.

Laureaci konkursu dla młodzieży:
I miejsce – Anna Zięba, Zespół Szkół nr 2 w Opatowie, Liceum Ogólnokształcące
za przygotowanie filmu dotyczącego wykorzystania funduszy unijnych na przykładzie gospodarstwa agroturystycznego „U Małgorzaty” w Baćkowicach Pani Małgorzaty Wieczorek
II miejsce – Konrad Tokarski, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Makoszynie,
za przygotowanie filmu dotyczącego wykorzystania funduszy unijnych na przykładzie gospodarstw agroturystycznych: Gościniec Koćmierzów Pana Stanisława Baska oraz Gospodarstwa Wojtasówka Pani Haliny Wojtas
III miejsce – Kowal Krzysztof, Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Kielcach
 za przygotowanie ciekawej prezentacji dotyczącej wykorzystania funduszy unijnych przy tworzeniu nowego produktu turystycznego jakim jest  Szlaku Przygody
http://prezi.com/ws5x8xfp3y5z/untitled-prezi/

 

Do pobrania:
1.  Informacja o warsztatach „Agroturystyczny kanon - od doświadczeń do przyszłych modeli”. Zapoznaj się
2. Regulamin konkursu „Wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój turystyki obszarów wiejskich – mit czy rzeczywistość”. Zapoznaj się                                                                                                                                                      

konkurs WSEPiNM 2014 - oswiadczenie


 

 

Niezbędnik

Organizatorzy