UKRAINA, Obwód Winnicki

 

REGION PARTNERSKI TARGÓW AGROTRAVEL

UKRAINA - OBWÓD WINNICKI

 

Obwód Winnicki to region wyjątkowy ze względu na swoje korzystne warunki klimatyczne i położenie geograficzne. Winniczyzna ma dumną historię, unikalne tradycje oraz obyczaje kulturowe i narodowe.
Winniczyzna leży w centrum Ukrainy, co pozytywnie wpływa na jej wszechstronny rozwój. Obwód Winnicki połączony jest z innymi regionami Ukrainy autostradami oraz drogami kolejowymi; w stolicy regionu funkcjonuje lotnisko.
Obwód Winnicki słynie ze swoich źródeł cennych wód leczniczych. Miasto Chmielnik jest znanym w kraju i za granicą kurortem, w którym występują wody radonowe.
W Regionie Winnickim występuje 338 obszarów chronionych. Są to pomniki przyrody o znaczeniu krajowym i lokalnym, parki, zabytki sztuki krajobrazu utworzone w XVIII - na początku XIX wieku.
W Obwodzie Winnickim jest dużo zabytków archeologii, architektury i urbanistyki, historii, kultury, etnografii, które starannie zebrane zostały w muzeach miast i wsi.
Bez wątpienia, główną atrakcją turystyczną Obwodu Winnickiego jest Narodowe Muzeum Nikołaja Pirogowa – wielkiego naukowca i chirurga, który mieszkał tutaj w ostatnich dwudziestu pięciu lat swojego życia. Na terenie Muzeum znajduje się krypta z ciałem słynnego medyka. Muzeum należy do najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego na Ukrainie i wpisane jest do Krajowego Rejestru zabytków historycznych i architektonicznych o znaczeniu krajowym. Park, na terytorium którego znajduje się muzeum, jest zabytkiem sztuki krajobrazu. W Muzeum odbywają się posiedzenia Akademii Nauk Medycznych, „Pirogowskie czytania” oraz konferencje.
Winnickie Obwodowe Muzeum Wiedzy o Kraju zawiera unikalne materiały na temat historii miasta Winnicy i Podola, wyroby z sarmackiego złota i inne unikatowe eksponaty. Muzeum Winnickie to znane centrum badania i ochrony zabytków Podola Wschodniego.
Dużą popularnością wśród turystów odwiedzających Winniczczyznę cieszy się Muzeum Piotra Czajkowskiego i Nadieżdy von Meck. Ekspozycja muzeum poświęcona jest pobytowi Czajkowskiego w mieście Brajłów. Wybitny kompozytor przyjechał tu po raz pierwszy w 1878 roku, i jeszcze czterokrotnie przyjeżdżał tu w ciągu dwóch lat.
Kolejną atrakcją turystyczną regionu, która znajduje się w rejonie Teplyckim, jest nowoczesne muzeum i pomnik słynnego na całym świecie kompozytora, pochodzącego z Podola, Mikołaja Leontowicza.
Warto zauważyć, że w muzeum gromadzone są ekspozycje rzadkich materiałów, oryginalne rękopisy partytur, fortepian, książki, notatki i meble kompozytora. W sumie powstały cztery sale ekspozycyjne, z których dwie mają ekrany multimedialne i terminale. W muzeum można usłyszeć utwory kompozytora i motywy ludowe, na których artysta stale się rozwijał.
Niezwykle atrakcyjny pod względem turystycznym jest również Krajowy Rezerwat Historyczno-Kulturalny „Busza” w Rejonie Jampolskim. Na jego terenie znajdują się dwa zabytki o znaczeniu krajowym: świątynia górna V-XIX w., forteca z podziemnymi korytarzami XVI-XVII w. i kilkanaście stanowisk archeologicznych. Znajduje się tu również park rzeźby kamiennej. Ostatnio na terenie rezerwatu otworzone zostało nowe muzeum sztuki ludowej. Prezentowane są tu prace artystów Podola. Kolejnym wspaniałym miejscem Buszy jest Wąwóz Hajdamacki ze swym unikalnym krajobrazem i roślinnością.
Wyjątkowy jest Ljadowski Klasztor Górny– zabytek XI wieku. Klasztor położony jest na skalnym tarasie na wysokości 90 metrów nad Dniestrem. Kompleks składa się z trzech świątyń jaskiniowych. Na jego terytorium znajdują się źródła wód leczniczych.
Daleko poza granicami kraju, Obwód Winnicki znany jest jako miejsce rozmieszczenia kwatery głównej Naczelnego Dowództwa armii hitlerowskiej w czasie II Wojny Światowej „Werwolf”. Obecnie na tym terenie utworzony został „Kompleks historyczny - pomnik ofiarom faszyzmu”, upamiętniający nazwiska tych, którzy padli ofiarą reżimu okupacyjnego.
Na Winniczyźnie istnieje ok. 1,5 tys. zabytków. Większość z nich pochodzi z okresu kultury trypolskiej (4-3 tysiąclecie p.n.e.). Są to kurhany i grody. Gród Scytów w pobliżu Niemirowa jest jednym z największych na Ukrainie. W wykopaliskach na terenie wsi Hordiiwka (Rejon Trościański) znaleziono starożytne wyroby ze złota.
Do najcenniejszych zabytków dziedzictwa architektonicznego regionu należą kompleksy zamkowe XVI-XVII w. w Buszy, Barze, Ozarincjach, Kuryłowcach Murowanych, Chmielniku i Iwanowie. Słynny Pałac Potockich w Tulczynie pochodzi z XVIII wieku a jego historia związana jest z imiem Stanisława Potockiego oraz jego żony Zofii Potockiej.
Jedną z ciekawostek, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród turystów, jest krater w pobliżu wsi Ługowa w Rejonie Ilinieckim, który powstał po uderzeniu meteorytu. Około 400 milionów lat temu na ten teren spadła kometa o średnicy 300 metrów i wadze 40 milionów ton. Średnica krateru wynosi 7-8 km, głębokość 600-800 m.
Wyjątkowość Winniczyzny podkreślają niepowtarzalne i zróżnicowane wyroby sztuki ludowej przygotowywane przez utalentowanych rzemieślników. Od XIX wieku daleko poza granicami Ukrainy znane są ręczniki i koszulki z haftem charakterystycznym dla wsi Klembiwka (Rejon Jampolski). Od dawna na Winniczyznie rozwija się garncarstwo, słynące ze swoich głębokich tradycji, piękna i wyjątkowości. To starożytne rzemiosło bardzo dobrze rozwijało się w Rejonach Hajsyńskim, Tulczyńskim, Barskim, Ilinieckim. Przez pokolenia przekazywana jest tradycja malowania pisanki. Intensywnie rozwija się na Winnyczyznie tkactwo, malarstwo ludowe, rzeźba w drewnie, produkcja  lalki-motanki oraz wyplatania koszy oraz sztuka wycinanki.
W Obwodzie Winnickim panują doskonałe warunki do rozwoju turystyki wiejskiej oraz agroturystyki, które cieszą się coraz większą popularnością, jako ekologiczna forma wypoczynku. Z roku na rok wzrasta liczba prywatnych gospodarstw agroturystycznych, świadczących usługi turystyki wiejskiej. Turyści mogą odpocząć od cywilizacji i spróbować życia na wsi, odczuć gościnność narodu ukraińskiego, zasmakować ekologicznej żywności słynnej na całym świecie ukraińskiej kuchni.
Zapraszamy na Winniczyznę – kraju pięknego i gościnnego!


Dane kontaktowe:

www.vin.gov.ua
ul. Soborna 70, 21000 Winnica
tel. 0038 0432 592110, tel./fax: 0038 0432 592128
email: oda@vin.gov.ua
 

Niezbędnik

Organizatorzy